หน้าแรก

914974
914963
822
927252
934312
%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%8d65-240x120
297159
1074684
1093595-2

ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการบริหารงาน

จัดซื้อจัดจ้าง

การส่งเสริมคุณธรรมและวินัย

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวหน้าหน่วยงาน

นายยุทธชัย จิตอารีรัตน์
เจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร
เบอร์ติดต่อ 086-7845679

บริหารเงินงบประมาณ

หน่วยงานในสังกัด

สถิติผู้เข้าชม

วันนี้
8
เดือนนี้
72
สัปดาห์นี้
41
ทั้งหมด
2,305